SOS CENTAR

Napadnuti medijski radnici (misli se i na fizičke napade i na pretnje) koji su članovi UNV, ali i oni koji to nisu,  imaju mogućnost da se jave  na info (at) unv.rs  Predstavka treba da sadrži detaljan opis napada koji je u vezi s obavljanjem novinarske, tj. medijske delatnosti, kao i telefonski kontakt napadnute osobe. Takva predstavka, posle procene, biće prosleđena uz urgenciju nadležnoj konakt tački u tužilaštvu i policiji, te će biti procesuirana s posebnom pažnjom u skladu sa sporazumom koji je UNV potpisao.